Nghiên cứu truyền thông không dây

Các nhà nghiên cứu luôn luôn cần các công cụ linh hoạt và hiệu quả về chi phí để phát triển thế hệ truyền thông không dây tiếp theo. Với các công cụ phù hợp, các nhà nghiên cứu có thể thiết kế, tạo ra, mô phỏng, tạo mẫu và triển khai các hệ thống không dây nhanh hơn.

Góc nhìn tổng quan

Thế hệ tiếp theo của mạng không dây, được gọi là “thế hệ thứ năm” hoặc “5G”, cần giải quyết những hạn chế về dung lượng cũng như những thách thức hiện có. Việc tận dụng khả năng của các dải mmWave là một ý tưởng mới mẻ, hứa hẹn với băng thông sẽ lớn hơn để có tốc độ dữ liệu cao hơn trong các băng tần mới.
Thiết bị vô tuyến do phần mềm định nghĩa (SDR) cung cấp các bộ thu phát linh hoạt, chi phí hợp lý, sẽ làm cho một PC tiêu chuẩn thành một công cụ tạo mẫu không dây. Được kết hợp với LabVIEW Communications System Design Suite, nền tảng này cung cấp một hệ thống phần mềm và phần cứng tích hợp mà các kỹ sư có thể sử dụng để tạo mẫu nhanh chóng và triển khai các hệ thống truyền thông không dây thời gian thực. Bằng cách kết hợp các công cụ mạnh mẽ như vậy, NI đang cách mạng hóa việc tạo mẫu của các hệ thống nghiên cứu cao cấp.