Giải pháp hệ thống không dây (Wireless)

Công nghệ không dây không ngừng phát triển theo thời gian, vì vậy việc thiết kế và kiểm tra không dây đòi hỏi một cách tiếp cận linh hoạt và hiệu quả hơn về chi phí.

Thiết bị vô tuyến định nghĩa bằng phần mềm

Thiết bị vô tuyến định nghĩa bằng phần mềm NI (SDR) được cung cấp với vai trò là giải pháp thiết kế cho các hệ thống truyền thông không dây nguyên mẫu nhanh chóng, làm kết quả nhanh hơn. Thông qua đó, người dùng có thể thực thi các ứng dụng với các tín hiệu ở điều kiện thực như trong hệ thống nhiều đầu vào, nhiều đầu ra (MIMO) và kiểm tra, thử nghiệm LTE / WiFi.

Thiết bị vô tuyến 5G cho viễn thông không dây

Thiết bị vô tuyến 5G, với các băng tần mới, băng thông rộng và công nghệ điều hướng chùm sóng mới, tất cả đạ tạo ra những thách thức về mặt thiết kế và kiểm tra, thử nghiệm, đòi hỏi những công cụ, thiết bị, giải pháp tiến bộ, mạnh mẽ hơn để kịp thời đáp ứng sự đổi mới.

Nghiên cứu truyền thông không dây

Các nhà nghiên cứu luôn luôn cần các công cụ linh hoạt và hiệu quả về chi phí để phát triển thế hệ truyền thông không dây tiếp theo. Với các công cụ phù hợp, các nhà nghiên cứu có thể thiết kế, tạo ra, mô phỏng, tạo mẫu và triển khai các hệ thống không dây nhanh hơn.

Kiểm tra thiết bị không dây

Các tiêu chuẩn không dây không ngừng được nâng cao cùng với tỷ lệ sử dụng mạng không dây ngày càng tăng đã và đang làm tăng độ phức tạp của thiết bị không dây, trong khi đó chi phí cũng phải ở mức hợp lý. Để đảm bảo về chất lượng lẫn chi phí, các nhà sản xuất yêu cầu các hệ thống kiểm tra được tối ưu hóa để đạt hiệu quả.

Kiểm tra, xác thực các giao tiếp tiệm cận

Công nghệ NFC được tích hợp, sử dụng trong nhiều sản phẩm, ngành nghề — chẳng hạn như di động, bán vé và thanh toán... Các nhà thiết kế phải đối mặt với những thách thức về tuân thủ NFC trong quá trình thiết kế, sản xuất, kiểm tra trước khi giới thiệu sản phẩm ra thị trường, do đó nhu cầu về hệ thống kiểm tra tối ưu và hoàn toàn tự động là vô cùng cấp thiết để quá trình diễn ra và hoàn thành với thời gian nhanh nhất có thể.

Nghiên cứu và tạo mẫu kết nối không dây 5G và 6G

Khi sự phát triển vượt lên thế hệ 5G tiếp tục diễn ra, các nhà nghiên cứu học thuật và công nghiệp đã và đang làm việc để định nghĩa tiêu chuẩn 6G, chính là tiêu chuẩn di động thế hệ tiếp theo.