Hệ thống kiểm tra Radar tự động (VRTS)

Hệ thống kiểm tra Radar tự động (VRTS)

VRTS cung cấp khả năng đo lường radar tự động và mô phỏng chướng ngại vật cho các hệ thống radar với tần số từ 76 GHz đến 81 GHz cùng băng thông 1 GHz và 4 GHz. Người sử dụng có thể sử dụng VRTS để phát triển các quy trình thử nghiệm sản xuất và kiểm tra có thể lặp lại nhiều lần, độ tin cậy cao.

Đáp ứng nhu cầu kiểm tra radar tự động đang ngày càng tăng

VRTS giúp khách hàng kiểm tra các hệ thống ADAS bằng cách mô phỏng nhiều lần và chính xác các đối tượng và các tình huống do người dùng xác định cấu hình. Với hiệu suất và khả năng tương tác, khách hàng hoàn toàn có thể đáp ứng các nhu cầu kiểm tra xác nhận các cảm biến và radar trên ô tô ngày càng phức tạp, đồng thời sử dụng tính linh hoạt để tối ưu hóa việc kiểm tra sản xuất radar cho độ tin cậy.

Quan sát các cải tiến trong hệ thống kiểm tra Radar

NI cung cấp khả năng đo lường radar tự động và mô phỏng chướng ngại vật để khách hàng có thể kiểm tra ADAS của mình bằng cách mô phỏng các đối tượng một cách chính xác và có thể lặp lại.

Với khả năng mô phỏng cho hệ thống radar ô tô 76 GHz đến 81 GHz với băng thông lên đến 4 GHz, NI mang lại giải pháp có hiệu suất cao và khả năng mở rộng mà khách hàng cần để có thể đáp ứng các yêu cầu kiểm tra xác nhận phức tạp và tối ưu hóa quy trình kiểm tra sản xuất radar tự động.

Nguồn tham khảo

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng VRTS để giải quyết các thách thức kiểm tra cảm biến 1 GHz và 4 GHz với các nội dung:

  • Tóm tắt giải pháp hệ thống kiểm tra sản xuất và xác nhận VRTS
  • Tổng quan về VRTS