Hệ thống kiểm tra bộ biến tần mức tín hiệu

Giới thiệu

Hệ thống kiểm tra biến tần ở mức tín hiệu được sử dụng để kiểm tra biến tần của xe hybrid và xe điện về phần mềm và chức năng điện ở mức tín hiệu bằng bộ mô phỏng vòng kín.

Sử dụng bộ mô phỏng thay vì lực kế sẽ giúp người dùng có thể kiểm tra sớm hơn trong quá trình thiết kế — rẻ hơn và phạm vi kiểm tra lớn hơn. Với cách tiếp cận mở, linh hoạt, dựa trên nền tảng của NI, bạn có thể sở hữu IP hệ thống kiểm tra và thực hiện các thay đổi nhanh chóng, thay vì phụ thuộc vào nhà cung cấp bên thứ ba.

Với hệ thống này, bạn có thể:

  • Chạy model động cơ và điện ở tốc độ vòng lặp lên đến 4 MHz để đạt được độ chính xác đủ để kiểm tra biến tần trong mô phỏng.
  • Triển khai nhanh chóng bằng cách sử dụng các mô hình, công cụ và quy trình làm việc hiện có.
  • Sử dụng tính năng chèn lỗi trong phần cứng để mở và rút ngắn, và phần mềm cho tin nhắn mạng.
  • Tích hợp các model của bên thứ ba, bao gồm phần mềm MathWorks Simulink®, trên công nghệ NI COTS FPGA.

Mô hình của giải pháp

Những ưu điểm

  • Các model thời gian thực được tích hợp rõ ràng từ phần mềm MathWorks Simulink® và khả năng gỡ lỗi thông qua External Mode
  • Đồng bộ hóa chặt chẽ giữa các model CPU và FPGA
  • Điều hòa tín hiệu và chèn lỗi cho phép kiểm tra toàn diện hơn trong mô phỏng
  • Tính linh hoạt với các hệ thống được lắp ráp sẵn tận dụng các nền tảng mô-đun NI có khả năng kiểm tra một, hai hoặc bốn DUT có thể được mở rộng theo yêu cầu của bạn
  • Kết nối hàng loạt tiêu chuẩn công nghiệp — hệ thống dây điểm - điểm được đơn giản hóa và có thể cấu hình lại

Thông tin tham khảo