Hệ thống kiểm tra pin 2.0

Giới thiệu

NI đã phát triển Hệ thống kiểm tra pin (BTS) để tối ưu hóa quy trình kiểm tra pin và cung cấp cho các đội ngũ kiểm tra quyền truy cập và tính linh hoạt mà họ cần để đáp ứng các yêu cầu kiểm tra thay đổi nhanh chóng. BTS có tính năng tự động hóa kiểm tra mạnh mẽ, quản lý tài sản từ xa và các tập lệnh kiểm tra đã có từ trước cùng với tích hợp thiết bị linh hoạt (buồng, máy làm lạnh, máy quay) để người dùng có thể sử dụng lại các tài sản hiện có của nhóm kiểm tra. BTS sẽ giúp bạn vượt qua các yêu cầu và cải thiện hiệu quả kiểm tra, đẩy nhanh lịch trình, tăng phạm vi và chất lượng kiểm tra, đồng thời giảm tổng chi phí kiểm tra/thử nghiệm.

Phiên bản 2.0 giống với phiên bản của BTS ban đầu đã được ra mắt vào năm 2020 và bổ sung thêm các chức năng bao gồm:

  • Hỗ trợ Multi-DUT — Kiểm tra tối đa bốn gói / mô-đun pin cùng một lúc (trên mỗi điều khiển DUT RT cộng với I / O bổ sung)
  • Cải tiến khả năng tiếp cận — Sử dụng tủ có ngăn kéo để nhà tích hợp / kỹ thuật viên dễ tiếp cận
  • Tập lệnh cấu hình giao diện người dùng — Trạng thái của vận hành tập lệnh, cấu hình hoặc bảng kiểm tra

Xem thêm thông tin của Hệ thống kiểm tra pin (BTS) phiên bản 2020 tại đây.