Đánh giá thiết kế pin

Đánh giá thiết kế pin là một lĩnh vực thay đổi nhanh chóng với những đổi mới hàng ngày như các hóa chất trong cell mới và cấu hình gói được kiểm tra để có được lợi thế thị trường về phạm vi hoạt động xa hơn và hiệu suất tốt hơn.

Pin thường là bộ phận đắt nhất của ô tô, chất lượng và hiệu suất có tác động rất lớn đến thương hiệu, khả năng marketing và lợi nhuận. Khách hàng cũng cần phải hiểu biết về quy trình lắp ráp vì phế liệu và việc gia công lại rất tốn kém.

Để một giải pháp đáp ứng được các loại nhu cầu này, giải pháp này phải:

 • Đẩy nhanh cải tiến phương tiện và hỗ trợ ngành công nghiệp đang thay đổi nhanh chóng thích ứng với điện khí hóa và tự quản
 • Tối đa hóa vốn và việc sử dụng cũng như hiệu quả của các nguồn lực được sử dụng trong R&D và sản xuất
 • Tăng năng suất bằng cách chia sẻ dữ liệu và hiểu biết sâu sắc về vòng đời sản phẩm để phá vỡ các rào cản

Giải pháp phân tích pin cho ô tô

 • Tùy chỉnh và chia sẻ chế độ xem kết quả kiểm tra (trực tiếp) và dữ liệu liên quan cũng như khám phá trực quan kết quả kiểm tra dựa trên cấu trúc đo lường theo trình tự
 • Thu thập dữ liệu từ bất kỳ máy kiểm tra nào hoặc ở bất kỳ định dạng tệp nào - kết quả kiểm tra theo trình tự, dữ liệu đo lường tham số và dữ liệu đo lường thô dựa trên tệp - ở một vị trí tập trung để phân tích
 • Cải thiện chất lượng dữ liệu bằng cách làm sạch và làm giàu trong quá trình nhập để truy xuất dữ liệu nhanh hơn thông qua điều hướng dựa trên web của kho dữ liệu
 • Thực hiện phân tích trên máy chủ thay vì máy trạm để kích hoạt một nguồn thông tin xác thực duy nhất đồng thời giảm thời gian cần thiết để xác định và quản lý quy trình phân tích
 • Đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu một cách tự tin và chia sẻ báo cáo cũng như thông tin chi tiết với các bên liên quan khác

Ưu điểm của giải pháp

 • Giảm thiểu sự khác biệt về chất lượng kiểm tra và tài sản được sử dụng không đúng mức, cũng như việc kiểm tra lại và dữ liệu kiểm tra bị loại bỏ
 • Tăng tốc hiểu biết về kiểm tra thông qua việc khám phá có hướng dẫn về kết quả kiểm tra và dữ liệu liên quan
 • Giảm thời gian kỹ thuật để tự động hóa việc tổng hợp các nguồn dữ liệu đã được lưu trữ và chuẩn hóa các định dạng dữ liệu
 • Các giải pháp mở rộng quy mô từ hệ thống ban đầu đến triển khai nhiều địa điểm lớn

Phân tích sự suy thoái pin

Sử dụng dữ liệu từ Hệ thống kiểm tra pin của NI (BTS), hãy tìm hiểu cách thiết lập ứng dụng nhập dữ liệu từ BTS vào phần mềm SystemLink™, tạo bảng điều khiển tương tác bằng sổ ghi chép Grafana và Jupyter, thiết lập quyền truy cập dựa trên vai trò, v.v. .