Giải pháp ghi dữ liệu băng thông cao trong xe hơi dành cho hệ thống ADAS và AD

Các kỹ sư kiểm tra hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) ghi lại dữ liệu của các cảm biến và dữ liệu thật ở mặt đất trong quá trình kiểm tra trên đường đi để xác minh khả năng của cảm biến và đào tạo các thuật toán chế độ ADAS và chế độ tự lái (AV).

Phần mềm lái xe tự động (AD) yêu cầu nhiều cảm biến có băng thông cao, qua đó thúc đẩy khối lượng dữ liệu theo cấp số nhân và gia tăng chuyển động.

Để có thể đáp ứng nhu cầu về mặt chi phí của công nghệ một cách hiệu quả, các giải pháp thu thập và ghi dữ liệu ngày nay phải có hiệu suất cao, đòi hỏi tính tư duy dành cho tương lai và khả năng thích ứng.

 • Đồng bộ hóa: Độ chính xác được quy định ở mức dưới micro giây cho các giao tiếp mạng cảm biến và xe.
 • Yêu cầu thay đổi và phát triển: Thích ứng với những công nghệ xe đang phát triển nhằm đáp ứng cho các yêu cầu quy định ở hiện tại và trong tương lai.
 • Khối lượng dữ liệu: Quản lý việc tạo dữ liệu với tốc độ GB / s trong khi lưu trữ lượng dữ liệu mỗi ngày lên đến hàng trăm TB cùng với phương tiện.
 • Chất lượng và chi phí dữ liệu: Đo lường chính xác I / O, xử lý dữ liệu không hao hụt và giảm dữ liệu ở phần đầu của vòng đời dữ liệu.
 • Hệ thống tích hợp: Tinh giản các giải pháp ghi nhận cảm biến khác nhau để tránh sự phức tạp trong cài đặt và giảm nguy cơ hỏng hóc.

Hệ thống ghi dữ liệu AD

 • Tận dụng PXI Express - tiêu chuẩn công nghiệp mở - để truyền dữ liệu thông lượng cao, đồng bộ hóa chặt chẽ thông qua xung Clock 100 MHz tích hợp và tính toán hiệu suất cao.
 • Sử dụng giao tiếp camera GMSL và FPD-Link nguyên bản để ghi dữ liệu cảm biến của xe mà không cần bộ chuyển đổi bổ sung trực tiếp vào hệ thống NI PXI.
 • Chọn một mạng ô tô (Ethernet ô tô, FlexRay, CAN hoặc LIN) và các giao tiếp Ethernet từ danh mục của NI và tăng cường hệ thống mở với các sản phẩm của bên thứ ba.
 • Chọn từ các tùy chọn lưu trữ IT được kiểm chứng và kết hợp thiết bị ghi dữ liệu PXI trong khung máy và hệ thống RAID ngoài lên đến 200 TB.

Những ưu điểm của giải pháp

 • Hệ thống kiểm chứng tương lai — Tùy chỉnh phần cứng và phần mềm, tính linh hoạt và mở của bên thứ ba.
 • Không chỉ là một hệ thống ghi dữ liệu — Một chuỗi công cụ hợp nhất dành cho việc ghi dữ liệu, phát lại dữ liệu và phần cứng trong vòng lặp (HIL).
 • Tăng chất lượng dữ liệu — Các công cụ I / O, thông lượng, thời gian và đồng bộ hóa và khả năng tính toán giới hạn để điều chỉnh giảm dữ liệu một cách thông minh.
 • Độ phức tạp của hệ thống ở mức tối thiểu — Một hệ thống đảm bảo tối ưu về mặt diện tích và tiêu thụ điện năng.
 • Tích hợp và phát triển hệ thống — Đối tác giải pháp được chứng nhận của NI và hệ sinh thái ADAS rộng lớn hỗ trợ về các vấn đề đám mây và CNTT.