Giải pháp kiểm tra chức năng âm thanh

Với sự phổ biến ngày càng tăng của các thiết bị Internet of Things trên toàn thế giới, nhiều sản phẩm điện tử đang sử dụng lệnh thoại như là phương thức giao tiếp người dùng. Điều này mang đến nhiều thử thách trong các bài kiểm tra về âm thanh, và chính những hoạt động kiểm tra âm thanh sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động sản phẩm hơn bao giờ hết. Thông qua việc sử dụng thẻ NI DAQ dựa trên FPGA, các kỹ sư có thể đưa vào một cách trực tiếp và giải điều chế tín hiệu kỹ thuật số với tốc độ và độ tin cậy cấp phần cứng. Bộ công cụ chuyển đổi LabVIEW PDM đảm bảo rằng các kỹ sư có thể nhanh chóng phát triển các phép đo tùy chỉnh hoặc các bước kiểm tra:

 • Tự tin đáp ứng các thông số kỹ thuật nghiêm ngặt về phạm vi kiểm tra với phần cứng có độ chính xác cao
 • Cách ly đầu tư trạm khỏi những thay đổi đặc điểm kỹ thuật bằng cách cập nhật các bước kiểm tra với các thông số cụ thể của thiết bị đang kiểm tra (DUT) trong phần mềm
 • Tăng thông lượng với tốc độ đo nhanh và thử nghiệm song song được tích hợp sẵn
 • Giải phóng ngân sách với chi phí thấp hơn cho mỗi kênh

Bên cạnh đó, các đội ngũ kiểm tra phải đáp ứng được các yêu cầu về phạm vi kiểm tra được mở rộng nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm bên cạnh việc duy trì thông lượng và hiệu quả hoạt động. Để có giải pháp đáp ứng các loại nhu cầu này, một số yêu cầu sau cần được giải quyết:

 • Cung cấp phạm vi bao quát đầy đủ cho các yêu cầu kiểm tra hiện tại và cả trong tương lai
 • Hoạt động trong giới hạn thời gian chu kỳ được dự kiến
 • Thiết kế, phát triển và triển khai trong lịch trình sản xuất
 • Phù hợp với quy trình sản xuất cả về mặt vật lý và hoạt động

Thông tin cơ bản của hệ thống

 • Giảm thiểu rủi ro với phần hướng dẫn thiết kế cấp hệ thống được chuẩn hóa
 • Kiểm tra hiệu quả micrô kỹ thuật số với giải điều chế PDM dựa trên FPGA song song để kiểm tra đa kênh, đếm kênh cao với sự suy giảm dải chặn 120 dB
 • Sử dụng phần mềm TestStandLabVIEW để phát triển nhanh các bước và trình tự kiểm tra phức tạp
 • Tối đa hóa năng suất cho phân tích dữ liệu và cấu hình quản lý hệ thống bằng phần mềm SystemLink™

Thế mạnh của giải pháp

 • Tự tin đáp ứng các thông số kỹ thuật nghiêm ngặt về phạm vi kiểm tra với phần cứng có độ chính xác cao
 • Cách ly trạm cách nhiệt khỏi những thay đổi thông số kỹ thuật bằng cách cập nhật các bước kiểm tra với các thông số cụ thể của DUT trong phần mềm
 • Tăng thông lượng với tốc độ đo nhanh và kiểm tra song song được tích hợp sẵn
 • Giải phóng ngân sách với chi phí thấp hơn trên từng kênh

Tài liệu