Giải pháp cho thiết bị điện tử

Khi độ phức tạp của sản phẩm tăng lên, nhà sản xuất cần một cách tiếp cận dựa trên nền tảng để đáp ứng các kỳ vọng về lịch trình, chất lượng và chi phí cho giai đoạn kiểm tra, xác thực.

Kiểm tra chức năng điện tử

Các kỹ sư kiểm tra phải xây dựng các hệ thống tối ưu hóa về hiệu suất và chi phí cùng với đảm bảo tốc độ phát triển nhanh chóng để đáp ứng các đòi hỏi khắt khe cho lịch trình giới thiệu sản phẩm mới (NPI). Khi xây dựng hoặc đầu tư cho một hệ thống thử nghiệm, cần lưu ý rằng các giải pháp tốt nhất sẽ mở rộng quy mô để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao, đơn giản hóa sự phát triển và cải thiện tính bền vững.

Kiểm tra tương tác Benchtop

Các thời hạn nghiêm ngặt đưa sản phẩm ra thị trường đóng vai trò quan trọng trong việc gỡ lỗi và xác thực thiết kế sản phẩm một cách hiệu quả. Thiết bị đo lường ảo cung cấp một giao diện thống nhất mang lại lợi thế cho các kỹ sư so với các thiết bị hộp truyền thống.

Xác thực và xác minh thiết kế tự động (V&V)

Chu kỳ thiết kế ngắn hơn làm giảm thời gian thẩm định và xác minh các yêu cầu thiết kế. Các kỹ sư kiểm tra cần những giải pháp linh hoạt và hiệu quả để xác nhận các thiết kế phức tạp đúng thời hạn.

Kiểm tra độ bền và thành phần cơ học

Các kỹ sư cơ khí làm việc với nhiều loại cảm biến, buồng ngăn, khoang và đồ đạc để xác nhận các thiết kế sản phẩm. Sử dụng hệ thống thu thập dữ liệu linh hoạt nổi tiếng về chất lượng, các đội ngũ kiểm tra có thể quản lý thay đổi tốt hơn để luôn đáp ứng về mặt thời gian và phù hợp với ngân sách.

Giải pháp kiểm tra chức năng âm thanh

Với sự phổ biến ngày càng tăng của các thiết bị Internet of Things trên toàn thế giới, nhiều sản phẩm điện đang sử dụng lệnh thoại như là phương thức giao tiếp người dùng. Điều này mang đến nhiều hơn sự thử thách trong các bài kiểm tra về âm thanh, và chính những hoạt động kiểm tra âm thanh sẽ có khả năng ảnh hưởng đến nhiều sản phẩm hơn bao giờ hết.