Học thuật và nghiên cứu

Cho dù trong lớp học hay phòng thí nghiệm, sinh viên và nhà nghiên cứu ngày nay đang tìm cách tăng tỷ lệ thành công các khám phá và xây dựng giải pháp nhanh hơn thông qua các phương pháp học thuật và nghiên cứu.

Nghiên cứu học thuật

Các nhà nghiên cứu và nhà khoa học đã có những bước tiến về sự nhanh chóng trong công cuộc nghiên cứu, khám phá, với tốc độ đã được đổi mới bằng các sản phẩm trên nền tảng NI trong các công việc đo lường, điều khiển, thiết kế.

Nghiên cứu thử nghiệm quy mô lớn (LSER)

Các nhà khoa học cần lượng năng lượng hạt cao hơn cùng với năng lượng plasma để tiến hành các hoạt động nghiên cứu trên quy mô lớn, mang tính đột phá. Việc tùy chỉnh các hệ thống thương mại có sẵn (COTS) cho phép các kỹ sư xây dựng nên các hệ thống đo lường, chẩn đoán và điều khiển duy nhất có tính khả dụng cao và hiệu quả về chi phí.

Giảng dạy điều khiển và cơ điện tử

Chuẩn bị cho sinh viên các bài toán đa ngành trong các ứng dụng ô tô, hàng không vũ trụ và Internet of Things với cách tiếp cận dựa trên dự án cho các hệ thống điều khiển, cảm biến, bộ truyền động và cơ điện tử.

Giảng dạy Mạch điện và Điện tử

Lý thuyết tương tự, kỹ thuật số và điện tử công suất là nền tảng cho chương trình giảng dạy kỹ thuật. Xây dựng sự hiểu biết và dự án được cải thiện với cách tiếp cận đi từ lý thuyết đến mô phỏng đến thử nghiệm.

Giảng dạy Truyền thông không dây

Lĩnh vực giáo dục truyền thông ngày nay có thể giúp cho sinh viên được học tập, trải nghiệm trực quan bằng cách thông qua các thiết bị cung cấp khả năng hiển thị các tín hiệu thực, qua đó sinh viên có thể hiểu lý thuyết trừu tượng, phục vụ cho công tác nghiên cứu và tìm hiểu sau này.

Giảng dạy về Đo lường và Thiết bị

Thông qua sự hiểu biết về các phép đo, sinh viên có thể hình dung và phân tích hiệu suất của các dự án và hệ thống kỹ thuật. Xây dựng nền tảng để nâng cao hiểu biết của sinh viên bằng phương pháp giáo dục, nơi sinh viên có thể dễ dàng tiếp thu và tự động hóa các phép đo.