Nghiên cứu và tạo mẫu kết nối không dây 5G và 6G

5g-6g-wireless-research-prototyping

Cải tiến công nghệ không dây thế hệ tiếp theo

Khi sự phát triển vượt lên thế hệ 5G tiếp tục diễn ra, các nhà nghiên cứu học thuật và công nghiệp đã và đang làm việc để định nghĩa tiêu chuẩn 6G, chính là tiêu chuẩn di động thế hệ tiếp theo.

Nghiên cứu của thế hệ 6G về các công nghệ như AI và Machine Learning, tần số phụ THz , MIMO và cảm biến RADAR đang được tiến hành mang lại hứa hẹn rất lớn. Các nhà nghiên cứu phải tạo ra các nguyên mẫu của các khái niệm và công nghệ để chứng minh tính khả thi của các ý tưởng này và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng ta về truyền thông không dây.

Tạo mẫu thời gian thực để tăng tốc khám phá

Các giải pháp 5G và 6G của NI cho phép các nhà nghiên cứu nhanh chóng chuyển từ các mô hình toán học sang môi trường kiểm tra - thử nghiệm - vượt xa quá trình mô phỏng sang các bài kiểm tra - thí nghiệm trong thế giới thực. Các testbed cung cấp khả năng đánh giá cách các công nghệ mới sẽ hoạt động như thế nào trong các điều kiện thực tế và tiềm năng của chúng trong việc tăng hiệu suất mạng và kích hoạt các dịch vụ mới. Thông qua tích hợp phần cứng và phần mềm, NI cung cấp các giải pháp linh hoạt cho các kỹ sư để nhanh chóng tạo mẫu và triển khai các hệ thống truyền thông không dây thời gian thực.

Hiểu rõ hơn về hiệu suất hệ thống end-to-end, vượt ra ngoài 5G

xRAN Testbed cung cấp một công cụ hiệu suất cao để tạo mẫu và nghiên cứu công nghệ mạng truy cập vô tuyến thế hệ tiếp theo. Với phần cứng vô tuyến được định nghĩa bằng phần mềm (SDR) và cụm giao thức 5G NR đầy đủ, bạn có thể đạt được những điều vượt xa mong đợi từ mô phỏng phần mềm đến các thử nghiệm trong thế giới thực và có được sự hiểu biết thực sự về hành vi và hiệu suất của hệ thống.

Tài liệu giới thiệu về giải pháp kiểm tra xRAN

Tổng quan về hệ thống thử nghiệm xRAN

Sơ đồ này cho thấy ba hệ thống con chính của xRAN Testbed — Core Network, gNodeB (gNB) và thiết bị người dùng (UE) —cùng với các thành phần phần cứng và phần mềm cấp cao.

Contact Me on Zalo