Giải pháp HIL cấp hệ thống

Khi các phương tiện ngày càng phát triển phức tạp, việc kiểm tra tích hợp hệ thống trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Kiểm tra HIL tích hợp hệ thống nghiêm ngặt sẽ đảm bảo rằng các ECU trên xe — trong các hệ thống khác nhau, do các nhóm khác nhau phát triển — tất cả đều hoạt động chính xác và an toàn cùng nhau.

Lợi thế giải pháp mang lại

Cách tiếp cận mở và linh hoạt

  • Với PXI, bạn có thể mở rộng khả năng kiểm tra hiện tại với nhiều loại mô-đun chức năng để đáp ứng các nhu cầu kiểm tra tích hợp hệ thống khác nhau khi thêm ECU mới vào hệ thống.
  • VeriStand hỗ trợ các mô hình mới và hiện có trong hệ thống kiểm tra HIL.
  • Tuân thủ các tiêu chuẩn — bao gồm ASAM, AUTOSAR và FMI — để người dùng có thể kết hợp các dịch vụ của nhà cung cấp bổ sung trong tương lai khi các yêu cầu có thay đổi.

TÁI SỬ DỤNG - Chọn một hệ sinh thái mở, theo mô-đun sẽ giúp người dùng có thể sử dụng lại phần cứng và phần mềm để kiểm tra quy mô từ cấp độ thành phần đến cấp độ hệ thống cho đến kiểm tra toàn bộ hệ thống xe.

GIẢI PHÁP CÓ THỂ TÁI ĐIỀU CHỈNH VÀ CẤU HÌNH - Nhanh chóng cấu hình lại các hệ thống phức tạp, đa kênh

KIỂM TRA CHỨC NĂNG XE HOÀN THIỆN TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN - Việc kết hợp bài kiểm tra HIL để thực hiện việc đánh giá này sẽ giúp đẩy nhanh việc kiểm tra sớm hơn trong chu kỳ thiết kế, để bạn có thể thực hiện các điều chỉnh trước khi yêu cầu một chiếc xe nguyên mẫu đầy đủ.