Kiểm tra, đánh giá hệ thống điều khiển

Các bộ phận, thành phần điện tử cung cấp năng lượng cho xe điện (EV) (bộ pin, bộ biến tần, động cơ kéo, v.v.) đang phát triển nhanh chóng. Những cải tiến về công nghệ hệ thống điều khiển này đang thúc đẩy nhu cầu về các hệ thống kiểm tra có khả năng thích ứng cao cho xe điện mới, động cơ đốt trong (ICE), xe điện hybrid plug-in (PHEV) và các thiết kế hybrid.

Điện tử công suất cho E-Mobility

Sự kết hợp của các quy định về khí thải, sự tiến bộ trong các công nghệ cốt lõi và áp lực cạnh tranh đang khiến các nhà sản xuất ô tô mạnh tay đầu tư vào các công nghệ hệ thống truyền động EV mới và điện tử công suất hoặc các giải pháp "di động điện tử".

Các kiến trúc khác nhau đang cạnh tranh để có được sự nổi bật trong các phân khúc khác nhau của thị trường. Xe hybrid, PHEV, xe điện chạy bằng pin (BEV) và xe điện chạy bằng pin nhiên liệu đều đang được phát triển mạnh mẽ. Cuộc chạy đua của các công ty nhằm cung cấp những công nghệ điện tử công suất vốn ngày càng phức tạp đang thách thức các đội ngũ kiểm tra, thử nghiệm, rất nhiều trường hợp phát sinh trong các công đoạn kiểm tra và chưa từng có bất kì một tiền lệ nào trong lịch sử để có thể gợi ý, giúp đội ngũ kỹ sư giải quyết các loại kiểm tra mới và khác nhau về tính đặc trưng và tính lâu dài.

NI cung cấp phương pháp tiếp cận kiểm tra dựa trên nền tảng, có tính linh hoạt mà các kỹ sư có thể sử dụng trong suốt thời gian thiết kế để đẩy nhanh quá trình phát triển thử nghiệm, mở rộng phạm vi kiểm tra và quản lý hiệu quả dữ liệu và hệ thống. NI cung cấp cho các đội ngũ những công cụ cần thiết để nâng cao khả năng kiểm tra hệ thống truyền lực thành một lợi thế có tính cạnh tranh cao.

Sơ lược giải pháp

Các thành phần và hệ thống truyền động của xe điện (EV) đang phát triển nhanh chóng. Khám phá bản tóm tắt của giải pháp này để tìm hiểu cách các giải pháp kiểm tra, thử nghiệm dựa trên nền tảng, có khả năng thích ứng cao của NI qua đó có thể mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu ứng dụng của các công ty. Các chủ đề bao gồm:

  • Kiểm tra biến tần trong vòng lặp (HIL) phần cứng ở mức tín hiệu
  • Kiểm tra tổ hợp pin / mô-đun EV
  • Kiểm tra hệ thống quản lý pin (BMS)