Quản lý dữ liệu ô tô

Tổng quan

Khai thác tối đa dữ liệu

Dữ liệu có thể xem là một loại "đơn vị tiền tệ" mới trong công nghệ ô tô. Sự bùng nổ của các khả năng xử lý đã tạo ra sự gia tăng tương ứng về lượng dữ liệu được thu thập, lưu trữ và phân tích. Việc mở khóa dữ liệu là rất quan trọng để giảm chi phí thiết kế, xác định và sửa lỗi tốt hơn trước khi hoàn thành và rút ngắn thời gian đưa ra thị trường. Khi các trường hợp sử dụng cho dữ liệu tiếp tục chuyển đổi sang các nền tảng và lên trên Cloud, việc có một đối tác đáng tin cậy là rất quan trọng để có những bước tiến nhanh hơn.

01_mcity_2063_540x355

Cùng sử dụng data để rút ngắn thời gian kiểm tra

  • Thời gian rút ngắn để có phần thông tin chi tiết đầu tiên - Quản lý và phân tích dữ liệu quy mô doanh nghiệp để đặc tính hóa và đánh giá
  • Báo cáo được đơn giản hóa - Tương quan kết quả, tạo biểu dữ liệu và tạo báo cáo nhanh hơn
  • Quản lý tất cả dữ liệu kiểm tra - Bất kể nhà cung cấp, bạn hãy thu thập và quản lý dữ liệu trong toàn bộ vòng đời

Phân tích dữ liệu được kết nối

Khả năng quản lý dữ liệu của NI sẽ mở khóa giá trị của dữ liệu có liên quan đến sản phẩm, cung cấp thông tin chi tiết có thể hành động nhằm cải thiện năng suất, chất lượng, độ tin cậy và hiệu quả cũng như rút ngắn thời gian tiếp thị cho khách hàng. Khả năng phân tích đã chứng minh hiệu quả trong hoạt động xác nhận và xác minh của các các nhà cải tiến hàng đầu trên thế giới, quản lý và phân tích dữ liệu từ hơn 100 tỷ thiết bị mỗi năm.


Hệ thống tích hợp cung cấp giải pháp toàn diện từ đầu đến cuối cho phân tích nâng cao, trí tuệ nhân tạo và học máy, tận dụng các kiến trúc Cloud và Edge để có thông tin chi tiết theo thời gian thực về tối ưu hóa sản phẩm và quy trình. NI có thể giúp bạn kết nối với cơ sở hạ tầng dữ liệu hiện có, nhập dữ liệu từ bất kỳ nguồn nào, tận dụng các nền tảng và công nghệ Cloud hàng đầu để cải thiện hiệu suất sản phẩm.

Các sản phẩm và phần mềm liên quan

Phần mềm SystemLink

Cung cấp các công cụ triển khai phần mềm, cấu hình hệ thống, giám sát kiểm tra và quản lý dữ liệu cho các hệ thống kiểm tra và đo lường.

DIAdem

Là phần mềm quản lý dữ liệu để tổng hợp, kiểm tra, phân tích và báo cáo dữ liệu đo lường. Sử dụng DIAdem, bạn có thể đẩy nhanh quá trình xử lý dữ liệu.

FlexLogger

Hỗ trợ cấu hình cảm biến nhanh chóng và ghi dữ liệu của cả tín hiệu kỹ thuật số và tương tự để xác minh hệ thống cơ điện - tất cả đều không cần lập trình.

Contact Me on Zalo