Điện lưới thông minh

Vì dân số tăng lên và độ bền cùng tuổi thọ của cơ sở hạ tầng điện, lưới điện và lưới điện siêu nhỏ yêu cầu các hệ thống điều khiển và giám sát động cung cấp khả năng xử lý linh hoạt để dễ dàng phân bổ quy mô, tối ưu hóa thiết bị lưới điện và phân tích hiệu suất lưới điện.

Góc nhìn tổng quan

Công nghệ điều khiển và đo lường NI hỗ trợ các kỹ sư tiện ích và hệ thống điện, tạo ra một lưới điện thông minh hơn để cải thiện việc tích hợp lưới các nguồn năng lượng tái tạo, thực hiện phân tích tự động, nâng cao nhận thức về tình hình và cải thiện hiệu quả năng lượng tổng thể. NI cung cấp các công cụ thiết kế, hệ thống kiểm tra và nền tảng triển khai nhúng giúp các kỹ sư có khả năng nhanh chóng khám phá các phương pháp tiếp cận mới, hợp lý hóa việc khám phá và sản xuất, đồng thời triển khai các đổi mới trong những hệ thống đo lường và điều khiển bền vững.
Các giải pháp dựa trên NI sử dụng các công cụ đo lường mở, có thể tùy chỉnh để đáp ứng các nhu cầu riêng của ngành công nghiệp có nhiều các lưới tiện ích mà hiếm khi xảy ra các vấn đề giống nhau.