Chuyển hóa điện năng

Khi bối cảnh năng lượng tái tạo trở thành một xu hướng, các hệ thống điện đang trải qua một sự thay đổi về mô hình. Bộ chuyển đổi điện tử công suất phải thông minh hơn, hiệu quả hơn và đáng tin cậy hơn để đáp ứng nhu cầu của một mạng lưới điện phân tán và phức tạp.

Góc nhìn tổng quan

Hiệu quả của bộ chuyển đổi điện phụ thuộc vào khả năng của hệ thống điều khiển. Cho dù đang gặp thách thức với việc kéo dài tuổi thọ của bộ chuyển đổi, sự phát triển các kỹ thuật cải tiến để ổn định lưới điện hay việc phải luôn cập nhật các công nghệ băng tần rộng mới nhất, hệ thống điều khiển vẫn là trọng tâm của sự thành công trong dự án.

Người dùng có thể thiết kế, kiểm tra và triển khai hệ thống điều khiển điện tử công suất bằng giải pháp toàn diện và hiệu quả nhất hiện có. Chuỗi công cụ phần mềm tích hợp và hiệu quả của NI giúp tăng tốc phát triển, trong khi phần cứng chắc chắn và đã xác thực được xây dựng để triển khai lâu dài trong công nghiệp. Thông qua hệ thống điểu khiển, bộ chuyển đổi có thể được đưa ra thị trường nhanh hơn với nhiều tính năng hơn, ít rủi ro và ít chi phí kỹ thuật hơn.