Giám sát tình trạng phát điện

Các địa điểm xây dựng nhà máy ở xa, các cơ sở lắp đặt khó tiếp cận và tổ hợp các mức tin cậy thấp là các thách thức với thời gian hoạt động sản xuất bên trong nhà máy. Sử dụng phần mềm giám sát tình trạng trực tuyến, các kỹ sư bảo trì có thể tìm, chẩn đoán và ưu tiên các vấn đề trước khi đến nhà máy.

Hiện đại hóa bảo trì cho máy phát điện

Các phương pháp giám sát tình trạng truyền thống yêu cầu các chuyên gia phải đi thực tế, sử dụng thời gian và nguồn lực quý báu để bảo trì định kỳ. Các hệ thống giám sát tình trạng không dây ngày nay do NI cung cấp cho phép bạn kết nối hàng nghìn thiết bị công nghiệp, chẳng hạn như tuabin khí và hơi, máy bơm nước, máy phát điện và hộp số.

Đảm bảo độ đáng tin cây của nhà máy điện bằng cách dự đoán khi nào các tài sản công nghiệp của bạn cần bảo trì. Từ chẩn đoán vấn đề từ xa đến sử dụng bảng điều khiển phân tích để đánh giá rủi ro hoạt động, phần cứng và phần mềm theo dõi tình trạng của NI có thể giúp các chuyên gia làm việc hiệu quả hơn ngay hôm nay. Bạn đã sẵn sàng cho thế hệ giám sát tình trạng tiếp theo chưa?