Kiểm tra độ bền và thành phần cơ học

Các kỹ sư cơ khí làm việc với nhiều loại cảm biến, buồng ngăn, khoang và phụ kiện để xác nhận các thiết kế sản phẩm. Sử dụng hệ thống thu thập dữ liệu linh hoạt nổi tiếng về chất lượng, các đội ngũ kiểm tra có thể quản lý thay đổi tốt hơn để luôn đáp ứng về mặt thời gian và phù hợp với ngân sách.

Đơn giản hóa việc thu thập dữ liệu với các hệ thống kiểm tra linh hoạt

Các thiết bị điện tử ngày nay có khả năng chịu được sự khắc nghiệt của việc được sử dụng hằng ngày. Các dữ liệu cảm biến được dùng để xác nhận các thành phần cơ học và độ bền của sản phẩm, nhưng mặt khác, các bài kiểm tra vật lý cũng đưa ra một số thách thức chẳng hạn như có đa dạng các loại cảm biến, thời gian thiết lập tốn kém và cấu tạo nguyên mẫu đắt tiền. Hệ thống thu thập dữ liệu cảm biến sẽ không tăng thêm độ phức tạp của kiểm tra cơ học.
Phương pháp tiếp cận kiểm tra cơ điện của NI kết hợp phần cứng mô-đun với phần mềm ghi dữ liệu đơn giản có sẵn để tạo ra một hệ thống có thể hỗ trợ người sử dụng từ cảm biến đến bảng tính mà không cần lập trình, tốn ít công sức và ít thời gian hơn. Cần thay đổi hoặc thêm cảm biến? Cùng một phần mềm và các thành phần phần cứng cốt lõi hỗ trợ 100 mô-đun cảm biến, do đó có thể xây dựng hệ thống kiểm tra tiếp theo trong thời gian ngắn hơn và không phải đầu tư thêm nhiều thiết bị.