Kiểm tra chức năng điện tử

Các kỹ sư kiểm tra phải xây dựng các hệ thống tối ưu hóa về hiệu suất và chi phí cùng với đảm bảo tốc độ phát triển nhanh chóng để đáp ứng các đòi hỏi khắt khe cho lịch trình giới thiệu sản phẩm mới (NPI). Khi xây dựng hoặc đầu tư cho một hệ thống thử nghiệm, cần lưu ý rằng các giải pháp tốt nhất sẽ có khả năng mở rộng quy mô để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao, đơn giản hóa sự phát triển và cải thiện tính bền vững.

Mô hình tự động hóa kiểm tra được tiêu chuẩn hóa

Độ phức tạp của các sản phẩm điện tử ngày càng tăng, điều này đang gây áp lực buộc các đội ngũ kỹ thuật phải đưa ra các hệ thống kiểm tra, thử nghiệm phức tạp hơn, song song với việc đáp ứng các kỳ vọng về lịch trình NPI ngắn. Những áp lực này cùng với một thị trường sản xuất có nhiều tính cạnh tranh hơn, nơi mà có nhiều lựa chọn, thì các giải pháp với chi phí tiết kiệm nhờ khả năng hoạt xuất sắc có thể là sự khác biệt, dẫn đầu thị trường. Để loại bỏ những áp lực này, các đội ngũ kỹ sư đang chuẩn hóa các phương pháp tiếp cận với hệ thống và tiến hành kiểm tra với các khuôn khổ có thể sử dụng nhiều lần của các thành phần thương mại sẵn có (COTS). Điều này đang giúp tăng tốc độ phát triển đồng thời đảm bảo khả năng mở rộng trong tương lai.

Trong suốt quá trình phát triển, NI đã cung cấp giải pháp cho rất nhiều khách hàng là các nhà sản xuất và thông qua các đối tác, NI đã dẫn đầu trong lĩnh vực kiểm thử trong hơn 40 năm. Phương pháp tiếp cận nền tảng của NI để kiểm tra kết hợp thiết bị hiệu suất cao cùng với các công cụ phần mềm quản lý trình tự và phát triển kiểm tra để đảm bảo đáp ứng các thông số kỹ thuật, thời hạn và cả ngân sách.