Xác thực và xác minh thiết kế tự động (V&V)

Chu kỳ thiết kế ngắn hơn làm giảm thời gian thẩm định và xác minh các yêu cầu thiết kế. Các kỹ sư kiểm tra cần những giải pháp linh hoạt và hiệu quả để xác nhận các thiết kế phức tạp đúng thời hạn.

Phương pháp tiếp cận tập trung vào phần mềm đối với V&V

Thiết kế V&V của các thiết bị hiện đại thường bao gồm các hoạt động kiểm tra những tiêu chuẩn không dây, tín hiệu điện, đo cảm biến và hơn thế nữa... cho các loại kiểm tra như mô tả đặc tính hiệu suất, mức tiêu thụ điện, kiểm tra vòng đời, kiểm tra chức năng và kiểm tra firmware. Các kỹ sư kiểm tra cần quản lý tất cả các sự hoán vị này và theo kịp các thay đổi thiết kế nhưng vẫn phải duy trì sự tập trung vào chất lượng và đảm bảo được thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.
Công nghệ NI cho thiết kế V&V kết hợp phần cứng mô-đun với cách tiếp cận lấy phần mềm làm trung tâm để kiểm tra sự phát triển hệ thống. Sự kết hợp này mang lại tính linh hoạt cao hơn, đồng bộ hóa phép đo dễ dàng hơn và cải thiện hiệu suất giao tiếp bằng thiết bị so với các lệnh SCPI truyền thống.