Giảng dạy Truyền thông không dây

Lĩnh vực giáo dục truyền thông ngày nay có thể giúp cho sinh viên được học tập, trải nghiệm trực quan bằng cách thông qua các thiết bị cung cấp khả năng hiển thị các tín hiệu thực, qua đó sinh viên có thể hiểu lý thuyết trừu tượng, phục vụ cho công tác nghiên cứu và tìm hiểu sau này.

Về giảng dạy Truyền thông không dây

Bằng cách giới thiệu và tạo điều kiện thực hành sớm về kỹ thuật truyền thông cho sinh viên, nhà trường cùng quý thầy cô có thể xây dựng nền tảng cùng kinh nghiệm cho sinh viên, qua đó kết nối với hoạt động trong nghiên cứu và công nghiệp.

Tìm hiểu cách Đại học Southampton đào tạo ra những sinh viên thông thạo về Thiết bị vô tuyến xác định bằng phần mềm (SDR), sinh viên tốt nghiệp có thể áp dụng kiến thức kỹ thuật vào các kỹ thuật tiên tiến, hiện đại như 5G ngay từ những ngày đầu tiên trong sự nghiệp.