Nghiên cứu thử nghiệm quy mô lớn (LSER)

Các nhà khoa học cần lượng năng lượng hạt cao hơn cùng với năng lượng plasma để tiến hành các hoạt động nghiên cứu trên quy mô lớn, mang tính đột phá. Việc tùy chỉnh các hệ thống thương mại có sẵn (COTS) cho phép các kỹ sư xây dựng nên các hệ thống đo lường, chẩn đoán và điều khiển duy nhất, có tính khả dụng cao và hiệu quả về chi phí.

Tăng tốc nghiên cứu, khám phá khoa học với nền tảng có thể tùy chỉnh

Hệ thống đo lường và điều khiển máy gia tốc và Tokamak yêu cầu một loạt các I / O, xử lý tín hiệu và kết nối. Các kỹ sư cung cấp các hệ thống này đi kèm với sự đảm bảo về cân bằng chi phí, lịch trình chặt chẽ và có chỉ số độ tin cậy cao.
Nền tảng COTS xác định bởi phần mềm của NI sử dụng các thành phần và hệ thống con hiện đại để cung cấp các giải pháp đáng tin cậy, tối ưu về hiệu quả và chi phí cho các ứng dụng. Trong nhiều thập kỷ, các nhà nghiên cứu và nhà khoa học đã sử dụng phần mềm ứng dụng và thiết bị mô-đun của NI để có nhiều thuận lợi hơn trong công việc nghiên cứu, khám phá, đảm bảo đạt mục tiêu từ thiết kế đến sản xuất.