Giảng dạy Mạch điện và Điện tử

Lý thuyết tương tự, kỹ thuật số và điện tử công suất là nền tảng cho chương trình giảng dạy kỹ thuật. Xây dựng sự hiểu biết và cải thiện dự án với cách tiếp cận đi từ lý thuyết đến mô phỏng đến thử nghiệm.

Về giảng dạy Điện tử

Phương pháp học tập dựa trên dự án thách thức sinh viên suy nghĩ về cách hoạt động của thiết bị điện tử và xây dựng các kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện. Sinh viên có thể hiểu sâu hơn, nhanh hơn về mạch điện và các thiết bị điện tử với các giải pháp giảng dạy về điện tử của NI.
Tìm hiểu cách Đại học Bang Oklahoma giúp sinh viên hiểu sâu hơn về sự tương tác giữa các tín hiệu và các thành phần với môi trường học tập trong studio có các công cụ tiêu chuẩn. Điều này đã dẫn đến nhiều sinh viên tham gia hơn, nhận được sự trang bị kiến thức tốt hơn theo nhu cầu của các ngành công nghiệp ngày nay.