Nghiên cứu học thuật

Các nhà nghiên cứu và nhà khoa học đã có những bước tiến về tiến bộ trong công cuộc nghiên cứu, khám phá, với tốc độ đã được tối ưu hơn bằng các sản phẩm trên nền tảng NI trong các công việc đo lường, điều khiển, thiết kế.

Tăng tốc khám phá với Nền tảng NI

Các nhà nghiên cứu đang thúc đẩy sự đổi mới đầy tham vọng, quan trọng về thời gian trong quá trình giải quyết những thách thức kỹ thuật lớn trong các lĩnh vực giao thông vận tải, truyền thông không dây, y học, năng lượng và biến đổi khí hậu. Trên mỗi lĩnh vực ứng dụng này, các nhà nghiên cứu cần dễ dàng thu được kết quả các phép đo, mở rộng quy mô đến các hệ thống đa ngành phức tạp và nhanh chóng tạo ra một giải pháp có thể mở rộng. NI là trung tâm để thúc đẩy sự đổi mới bằng việc cung cấp công nghệ và hỗ trợ cho các hệ thống nguyên mẫu, công bố các phát hiện và đảm bảo sự tích lũy.