Thiết bị kiểm tra EMC

Thiết bị kiểm tra EMC - Dòng sản phẩm phù hợp để kiểm tra EMI trong thiết bị gia dụng, ánh sáng, điện tử ô tô, y tế và các ngành công nghiệp khác.

Sản phẩmMô tảDải tần sốMức nhiễu trung bình được hiển thịĐộ phân giải Băng thôngBộ thu kiểm tra EMI - SER Series


1 kHz ~ 300 MHz
1 kHz ~ 2 GHz
1 kHz ~ 3.6 GHz≤ -148dBm (preamp ON)


1Hz ~ 3MHz (-3dB),
200Hz/9kHz/120kHz/1MHz (-6dB)