Trang chủ / Sản phẩm / NI / Giao tiếp truyền thông ô tô

Chuẩn truyền thông cho ôtô hỗ trợ cho các khung và tín hiệu của Ethernet, CAN, LIN và FlexRay. Sử dụng các sản phẩm này để mô phỏng phần cứng, giám sát kênh truyền thông, điều khiển tự động hóa, v.v.