Trang chủ / Sản phẩm / NI / Giao tiếp công nghiệp

Mạng truyền thông công nghiệp cho các giao thức công nghiệp phổ biến như PROFINET, OPC UA và EtherCAT. Sử dụng các sản phẩm này để kết nối hệ thống NI với nhiều thiết bị và cơ sở hạ tầng của bên thứ ba.