Trang chủ / Sản phẩm / NI / CompactRIO

Các hệ thống CompactRIO cung cấp khả năng xử lý hiệu suất cao, I/O có điều kiện dành riêng cho cảm biến và một chuỗi công cụ phần mềm tích hợp chặt chẽ, khiến chúng trở nên lý tưởng cho các ứng dụng IoT trong công nghiệp (IIoT), giám sát và điều khiển.