Trang chủ / Sản phẩm / NI / CompactDAQ

Các hệ thống CompactDAQ cung cấp một giải pháp tùy biến cho các kỹ sư để thực hiện các phép đo điện và vật lý tại chỗ hoặc trong một kiến trúc phân tầng.