Trang chủ / Sản phẩm / NI / cDAQ - cRIO

Các hệ thống CompactDAQ cung cấp một giải pháp tùy biến cho các kỹ sư để thực hiện các phép đo điện và vật lý tại chỗ hoặc trong một kiến trúc phân tầng.

Các hệ thống CompactRIO cung cấp khả năng xử lý hiệu suất cao, I/O có điều kiện dành riêng cho cảm biến và một chuỗi công cụ phần mềm tích hợp chặt chẽ, khiến chúng trở nên lý tưởng cho các ứng dụng IoT trong công nghiệp (IIoT), giám sát và điều khiển.