Trang chủ / Sản phẩm / NI / PXI / NI PXIe-5644

NI PXIe-5644

PXIe‑5644 kết hợp bộ tạo tín hiệu vectơ và bộ phân tích tín hiệu vectơ với điều khiển và xử lý tín hiệu thời gian thực dựa trên FPGA vào một thiết bị duy nhất, được gọi là VST. Vì sử dụng giải pháp tiếp cận bằng phần mềm nên PXIe‑5644 sở hữu kiến trúc vô tuyến xác định bởi phần mềm linh hoạt cùng với hiệu suất của lớp thiết bị RF.

Đặc điểm băng tần cơ sở

 • Bộ chuyển đổi ADC:
  • Độ phân giải:
16 bit/s
  • Tốc độ lấy mẫu:
120 MS/s
  • Tốc độ dữ liệu I/Q:
1.84 kS/s đến 120 MS/s
 • Bộ chuyển đổi DAC:
  • Độ phân giải:
16 bit/s
  • Tốc độ lấy mẫu:
120 MS/s
  • Tốc độ dữ liệu I/Q:
1.84 kS/s đến 120 MS/s

Yêu cầu về nguồn điện

 • Nguồn điện:
  • +3.3 V:
 • Dòng điện: 4,9 A
 • Dòng điện tối đa: 5.3 A
  • +12 V:
 • Dòng điện: 3.3 A
 • Dòng điện tối đa: 4.2 A

Các sản phẩm liên quan