Trang chủ / Sản phẩm / NI / Phần mềm / LabVIEW NXG Web Module

LabVIEW NXG Web Module

Web module

LabVIEW NXG Web Module là mô-đun phần mềm cho phép người dùng có thể thiết kế các ứng dụng web theo ngôn ngữ lập trình đồ họa (kéo thả). Với giao diện thân thiện với người dùng, người dùng không cần phải có kiến thức chuyên sâu về lập trình web để lập trình ứng dụng web cho riêng mình.

Mô-đun cho phép chúng ta tạo ra các ứng dụng web để giám sát và điều khiển hệ thống kiểm thử từ xa và truy xuất dữ liệu phù hợp theo nhu cầu của người dùng. Thiết kế các giao diện người dùng trên bất kỳ trình duyệt web, máy tính bảng hoặc điện thoại hiện đại nào mà không cần bổ sung plugin hoặc trình cài đặt nào khác.

Mô-đun cho phép chúng ta tạo ra các ứng dụng web để giám sát và điều khiển hệ thống kiểm nghiệm từ xa và truy xuất dữ liệu phù hợp theo nhu cầu của người dùng. Thiết kế các giao diện người dùng trên bất kỳ trình duyệt web, máy tính bảng hoặc điện thoại hiện đại nào mà không cần bổ sung plugin hoặc trình cài đặt nào khác.Mô-đun cho phép chúng ta tạo ra các ứng dụng web để giám sát và điều khiển hệ thống kiểm nghiệm từ xa và truy xuất dữ liệu phù hợp theo nhu cầu của người dùng. Thiết kế các giao diện người dùng trên bất kỳ trình duyệt web, máy tính bảng hoặc điện thoại hiện đại nào mà không cần bổ sung plugin hoặc trình cài đặt nào khác.

Các sản phẩm liên quan