Trang chủ / Sản phẩm / Digilent / MCC DAQ & Data Loggers / 6069-410-034 MCC USB-1024HLS

6069-410-034 MCC USB-1024HLS

6069-410-034 MCC USB-1024HLS

Mô tả: USB-1024HLS: Thiết bị giao tiếp kỹ thuật số với 24 I/O dòng cao

sản phẩm: 6069-410-034

Thương hiệu: Measurement Computing Corporation (MCC) (công ty con của Digilent)

Dòng USB-1024 bổ sung 24 đường I/O kỹ thuật số mức logic vào bất kỳ cổng USB nào. USB-1024HLS là thiết bị I/O kỹ thuật số dòng điện cao 24 kênh với điện áp đầu vào 5,5 V, đầu vào sink lên đến 64 mA/đầu ra source đến 24 mA, và một bộ đếm sự kiện 32 bit và có thể giao tiếp trực tiếp với nhiều thiết bị mức logic, loại bỏ sự cần thiết của mạch đệm tốn kém.

Hỗ trợ phần mềm bao gồm DAQami, một ứng dụng sẵn dùng để ghi dữ liệu, hiển thị và tạo tín hiệu. Dữ liệu có thể được xem trong thời gian thực hoặc sau khi thu thập trên các loại hiển thị mà người dùng cấu hình được. Driver cho các ứng dụng và ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất bao gồm Visual C++®, Visual C#®, Visual Basic®.NET, DASYLab®, LabVIEW, Linux®, MATLAB®, và Python.

  • 24 kênh
  • Đầu vào sink 64 mA/đầu ra source 15 mA (USB-1024HLS)
  • Đầu vào sink 2,5 mA/đầu ra source 2,5 mA (USB-1024LS)
  • Một đầu vào bộ đếm 32 bit
  • Không cần nguồn điện bên ngoài (sử dụng nguồn USB)
  • USB-1024LS hoặc USB-1024HLS
  • Cáp USB
  • Tờ rơi DAQami Quick Start

Ưu tiên tính dễ sử dụng và tính linh hoạt, MCC cung cấp phần mềm sẵn dùng cùng với driver cho các ứng dụng và ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất.

Phần mềm sẵn dùng bao gồm DAQami để ghi dữ liệu, hiển th và tạo tín hiệu. Để có trải nghiệm đầy đủ tính năng và có thể tùy chỉnh hơn, DASYLab® cung cấp khả năng phân tích và kiểm soát theo thời gian thực, cộng với khả năng tạo các ứng dụng tùy chỉnh mà không cần lập trình.

DASYLab có thể được mua trực tiếp từ MCC.

Để tùy chỉnh tối đa, sử dụng drivers cho Visual C++®, Visual C#®, Visual Basic®.NET, LabVIEW, Linux®, MATLAB®, và Python.