MonoDAQ

MonoDAQ là công ty chuyên thiết kế và sản xuất các thiết bị thu thập dữ liệu có thể giao tiếp với bất kỳ loại cảm biến trong đo kiểm cơ khí, là các chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số và EtherCAT.