Kunbus

Kunbus Việt Nam Kunbus Việt Nam KUNBUS là một công ty có trụ sở tại Đức chuyên về các giải pháp về fieldbus và Ethernet trong lĩnh vực tự động hóa trong công nghiệp. Bên cạnh các mô-đun truyền thông nhúng cho tất cả các mạng công nghiệp chính như PROFINET và EtherCAT, danh mục … Continue reading Kunbus