Sản phẩm công nghiệp

Các sản phẩm giao tiếp với máy móc của Ixxat

Các sản phẩm tự động hóa công nghiệp Ixxat cho phép nối mạng các linh kiện điện tử bằng cách sử dụng các công nghệ Ethernet công nghiệp và Fieldbus mới nhất. Ixxat hỗ trợ khách hàng bằng giao tiếp phần cứng, công cụ và phần mềm giao thức, đồng thời cung cấp các giải pháp OEM và dịch vụ kỹ thuật tùy chỉnh.

Giao tiếp CAN

Kết nối PC hoặc Hệ thống nhúng với CAN và CAN FD. Xem thêm thông tin các sản phẩm

CAN Repeater

Tăng độ tin cậy của hệ thống và tiết kiệm chi phí đi dây. Xem thêm thông tin các sản phẩm

Bridges & Gateways

Kết nối mạng và truy cập hệ thống linh hoạt. Xem thêm thông tin các sản phẩm

  • Bluetooth Bridge
  • Ethernet Bridge
  • CAN-to-CAN Bridge

CANnector Log

Giải pháp lưu dữ liệu mạnh mẽ và dễ cấu hình dành cho các hệ thống CAN (FD) và LIN.

  • CANnector Log

Giao tiếp đa giao thức

Kết nối PC với các tiêu chuẩn Ethernet công nghiệp và Fieldbus khác nhau.

  • Ixxat INpact

Bộ mở rộng CAN/CANopen PLC

Kết nối thiết bị CANopen với PLC SIMATIC của Siemens.

  • CM CANopen & 1 SI CANopen

Phân tích và cấu hình

Mô phỏng, cấu hình và phân tích hệ thống.

  • canAnalyser
  • Test Tools
  • Configuration

Ngăn giao thức và API

Triển khai các giao thức lớp cao hơn khác nhau.

  • Stacks & APIs

Phụ kiện CAN

Điện trở, đầu cắm và cáp