Các công nghệ Ixxat

Giải pháp công nghệ mạng Ixxat dành cho:

Fieldbus

Các sản phẩm và dịch vụ dành cho:

 • CAN
 • CAN FD
 • CANopen
 • DeviceNet
 • SAEJ1939

Ethernet công nghiệp

Các sản phẩm và dịch vụ dành cho:

 • PROFINET
 • EtherCAT
 • EtherNet/IP
 • Powerlink

Ô tô

Các sản phẩm và dịch vụ dành cho:

 • FlexRay
 • LIN
 • CAN
 • SAEJ1939

An toàn công nghiệp

Các sản phẩm và dịch vụ dành cho:

 • CIP Safety
 • FSoE (An toàn chức năng trên EtherCAT)
 • PROFIsafe