Cloud TIMS
Công cụ thí nghiệm viễn thông trực tuyến

Giới thiệu về Emona TIMS

Cloud TIMS là sản phẩm thuộc Emona TIMS, công ty chuyên sản xuất, cung cấp một loạt các thiết bị và phần mềm phòng thí nghiệm phục vụ công tác dạy học ở đại học và cao đẳng dành cho ngành Viễn Thông trên phạm vi toàn thế giới.

Emona TIMS mang đến các bài thực hành dành cho việc mô hình hóa các lý thuyết viễn thông, các cách tiếp cận sơ đồ khối duy nhất để xây dựng các thí nghiệm, qua đó sinh viên sẽ được củng cố, nâng cao các kiến thức lý thuyết được học ở giảng đường.

TIMS là viết tắt của Telecommunications Instructional Modeling System (Hệ thống mô hình hóa giảng dạy viễn thông). TIMS là một hệ thống mô hình kỹ thuật, xây dựng dựa trên cơ sở toán học, được sử dụng để thực hiện các thí nghiệm "thực hành" trong phòng thí nghiệm về lý thuyết viễn thông (lý thuyết truyền dẫn) cũng như Tín hiệu & Hệ thống. Hệ thống mô phỏng có thể triển khai thực tế bất kỳ cách thức điều chế và mã hóa kỹ thuật số hoặc tương tự nào.

Bộ mô phỏng Cloud TIMS

Cloud TIMS là công cụ mô phỏng hệ thống viễn thông có giao diện vô cùng quen thuộc với giảng viên, sinh viên ngành Viễn Thông ở tất cả các trường đại học.

Bằng việc sử dụng Cloud TIMS, sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận với các bài thí nghiệm để mô phỏng/mô hình hóa các kiến thức Viễn Thông đã được học. Các bài thí nghiệm có thể được xây dựng rất đa dạng theo nhu cầu của người sử dụng như các phép điều chế - giải điều chế, mã hóa - giải mã, tạo chuỗi tín hiệu, phép biến đổi Laplace...

Giao diện của TutorTIMS Cloud

Xây dựng bài thí nghiệm

Từ các công thức/hàm toán học trong xây dựng bài toán điều chế, sau đó xây dựng thành các khối hàm chức năng, người dùng có thể lựa chọn các mô-đun trong Cloud TIMS, có vai trò, chức năng tương ứng các khối hàm đã xây dựng .

Sau đây là ví dụ về việc xây dựng bài thí nghiệm QPSK

Hình 1: Các bước xây dựng bài mô phỏng Điều chế QPSK
Hình 2: Xây dựng bài thí nghiệm QPSK trên TutorTIMS Cloud

Khả năng nổi bật của Cloud TIMS

Với một giao diện trực quan, người dùng có thể thoải mái thao tác trên màn hình để xây dựng và hoàn thành các bài thí nghiệm. Khả năng của Cloud TIMS cũng có thể mang lại sự tiện dụng tối ưu cho công tác dạy và học

  • Cloud TIMS làm cho các sơ đồ và phương trình khối trong viễn thông trở nên sống động bằng cách sử dụng các khối xây dựng đơn giản.
  • Màn hình chính là phần mô phỏng hệ thống phần cứng bộ thí nghiệm, hỗ trợ tối đa việc học từ lý thuyết cho đến những hoạt động trong phòng thí nghiệm/thực hành.
  • Hệ thống mô hình mở cho phép các giảng viên và sinh viên xây dựng bất kỳ bài thí nghiệm nào bằng cách sử dụng các mô-đun có sẵn.
  • Khả năng chạy mô phỏng liên tục, hoạt động mô phỏng diễn ra ngay lập tức mà không cần thực hiện thao tác khởi chạy.

Video tham khảo