Ứng dụng Ixxat

Các ứng dụng và các ngành công nghiệp

Ứng dụng Ixxat mang đến các giải pháp đáng tin cậy cho các mảng như sau:

Lưu trữ năng lượng pin
Tự động hóa công nghiệp
Tự động hóa xây dựng
Công nghệ y tế
Công nghiệp ô tô
Xe lửa và phương tiện đường sắt
Xe thương mại
Hàng hải và hàng không
Hệ thống phát điện và Quản lý
Hệ thống đo lường, AV