Ứng dụng Ixxat

Các ứng dụng và các ngành công nghiệp

Ứng dụng Ixxat mang đến các giải pháp đáng tin cậy cho các mảng như sau:

Battery Energy Storage
Industrial Automation
Building Automation
Medical Technology
Automotive Industry
Trains and Rail Vehicles
Commercial Vehicles
Maritime and Aircraft
Power Gen. & Management
Measurement, AV Systems