URT Series - Hệ thống kiểm tra máy thu đa năng

Dòng sản phẩm hệ thống URT Series mang đến một giải pháp kiểm tra máy thu RF cho các nhà sản xuất với tính linh hoạt và đáng tin cậy ở mức cao.

URT Series là hệ thống tập hợp các đầu phát RF và bộ tạo tín hiệu có thể được xác định bằng phần mềm.
Bằng cách sử dụng các bộ công cụ tạo tín hiệu và thư viện tín hiệu dành riêng cho giao thức, hệ thống tạo ra và làm suy yếu các tín hiệu vô tuyến điều hướng và Broadcast phổ biến để xác nhận thiết kế, thử nghiệm, sản xuất, chế tạo và hỗ trợ máy thu.

Hệ thống URT Series có các tùy chọn như sau

URT-5000 - Máy đọc và phát tín hiệu RF

URT-5000 là giải pháp all-in-one cho tất cả các tín hiệu RF. Bộ tạo tín hiệu và bộ phát RF hiện đại có thể được định-nghĩa -bằng-phần-mềm - URT-5000 sử dụng các bộ công cụ tạo tín hiệu và thư viện tín hiệu dành riêng cho giao thức Averna để tạo và làm suy yếu các tín hiệu Radio và phát sóng phổ biến, phục vụ việc xác nhận, kiểm tra, sản xuất và hỗ trợ thiết kế máy thu.
Xem thêm thông tin chi tiết tại đây

URT-4000 - Máy phát tín hiệu RF

URT-4000 là nguồn tín hiệu RF hiện đại, sử dụng các bộ công cụ tạo tín hiệu và thư viện tín hiệu dành riêng cho giao thức Averna để tạo ra và làm suy yếu các tín hiệu Radio và phát sóng phổ biến, phục vụ kiểm tra, sản xuất và hỗ trợ máy thu.
Xem thêm thông tin chi tiết tại đây