Các phiên bản XG 1700

Thông số kỹ thuật của ngõ ra